sosyal medya nedir

Sosyal Medya Nedir?

Sosyal Medya Pazarlaması hakkında sizlere daha iyi bilgi verebilmek için, önce sosyal medyanın tanımının yapılmasının daha doğru olacağını düşündüm.Dilerseniz tanıma bir atalım, sonraki konumuzda da pazarlama hakkında bilgi edinelim.

İnternet var olduğundan, Web 2.0 çıkana kadar tek yönlü bilgi paylaşımından söz etmek mümkündü. Bilgiler web sitesi yöneticileri tarafından hazırlanır ve ziyaretçinin hizmetine sunulurdu.

İnternetin gelişmesiyle çift yönlü ve eş zamanlı olarak bilgi paylaşımına başlanması ve bilgilere hemen ulaşılmasını sağlayan medya sistemine sosyal medya diyoruz.

İnternet sayesinde zaman sınırlaması olmadan, mobil cihazlar sayesinde de mekan sınırlaması olmadan, tartışmanın, paylaşmanın esas olduğu bir iletişim olan sosyal medya, bu iletişimleri sosyal medya platformlarından diğer bir değişle sosyal ağlar üzerinden gerçekleşir.

İletişim ve bilgi paylaşımı esnasında, teknolojik gelişmelere de bağlı olarak, klavyeler ya da sesi yazıya çeviren uygulamalar sayesinde kelimeler, ses dosyaları, video dosyaları, resimler gibi dosyalar da  sosyal medya iletişiminde kullanılırlar.

Bizim bu tanımımıza ek olarak Andreas Kaplan ve Michael Haenlein tarafından 2010 yılındaki tanımlarında: Sosyal Medya; “Web 2.0 üzerinde ideolojik ve teknolojik içeriklerin, yapılanmaların kullanıcı merkezli bir şekilde üretilmesine ve geliştirilmesine izin veren internet tabanlı uygulamaların bütününe denilmektedir.” demişlerdir.

Kaynak : (Kaplan, Andreas M.; Michael Haenlein (2010) “Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media”. Business Horizons 53(1): 59–68.)

Ayrıca tanımla ilgili olarak wikipedia üzerindeki açıklamalara da ulaşabilirsiniz : http://tr.wikipedia.org/wiki/Sosyal_medya

Sosyal Medya Ajansı Nedir?

Kullanıcılar arasındaki bu paylaşım, ürün ve hizmetlerini pazarlamak isteyen şirketlerin iştahını kabartmış, iş dünyası tarafından getirilen medya ticari yapısını da beraberinde getirmiştir. Ticari işletmelerin sosyal medya içerisinde mümkün olduğunca performanslı kampanyalar yürütebilmesi için de sosyal medya ajansları geliştirilmiştir.

Karşılaştırma : Geleneksel Medya ile Sosyal Medya Arasındaki Farklar Nelerdir?

Klasik medyada (televizyon, gazete, radyo, basılı dergiler vs.) iletişim yıllarca tek yönlü olmuş ya da çok az ve uzun zaman alan çift yönlü iletişim sağlanmıştır. Üstelik bu iletişimin maaliyeleri, teknik cihazların, basılı medya ürünlerinin maaliyetleri nedeniyle çok yüksek olmuş, aynı zamanda katılımcı sayısı çok yüksek olamadığı için nerdeyse tek yönlü halde çalışmışlardır. Sosyal medya da ise tam aksine erişim maaliyetlerinin daha düşük olduğu ve katılım sayısının tüm geleneksel medya araçlarından daha yüksek olduğu bir iletişim aracıdır.

Sürekli gelişim sosyal medyada, geleneksel medyaya göre daha hızlıdır. Bu nedenle sosyal medya üzerinde çalışma yapan işletmelerin bu konuda yetkin insalara ihitiyaçları da her geçen gün artmaktadır. Bu nedenle sosyal medya eğitimi için eğitim ve seminerler düzenlenmektedir.

Sosyal Medya Eğitimi

Sosyal medya araçlarının ve imkanlarının en verimli şekilde ziyaretçiye sunuluabilmesi için, konuda uzman kişilerin ihtiyacı hergün artarak devam etmektedir. Bu nedenle ticari amaç güden işletmelerin sosyal medya eğitimine oldukça önem verdiklerini gözlemleyebiliriz. Eğitimler neticesinde ortaya çıkan sosyal medya uzmanlığı kısa süre içerinde meslek haline gelmiştir.

Sosyal Medya Uzmanı

Sosyal Medya haberleri, takipleri ve ziyaretçiyle etkileşiminin daha iyi düzeyde sağlanması için sosyla medya uzmanları çalışmalar yaparlar. Sosyal medya takipleri, diğer geleneksel medya takiplerinden daha iyi olmak zorundadır. Bu nedenle, bilgi paylaşımlarındaki yorumlardan tutunda, sosyal medya yönetimine kadar bir çok konuda sosyal medya uzmanları planlama ve izlenecek yol haritası hakkında stratejiler geliştirmektedirler.

Toplum ve Sosyal Medya

Sosyal medya platformlarının, çeşitliliğin artması nedeniyle insanlar her geçen gün bağımlılıkları artmaktadır. Bu nedenle insan hayatının günlük değişimi de etkilenmektedir. Paylaşılan içerklerin oluşturulmasında iş gücü yine ziyaretçiler tarafından yapıldığından, katılım her geçen gün yükselmektedir. Geleneksel medyadaki, içeriği üreten kısıtlı kitle ile medyayı takip eden büyük kitleler arasındaki fark nerdeyse yok oldu diyebiliriz. Konula ilgili UCLA Asia İnstitute tarafından yayınlanan makaleyi inceleyebilirisiniz (İngilizce): http://www.asiamedia.ucla.edu/article.asp?parentid=52164

Toplumun hayatına kazandırılan yeni terimler ve iletişim teknikleri toplum üzerindeki değişimi hızlandırmaktadır. Artık internet sitesi üzerinden yapılan yorumlar, sosyal imleme sayesindeki paylaşımlar yeni medyanın gücünü göstermektedir.

Ayrıca bilgi paylaşımlarını kalıcı hale getirebilmek için insanlardaki blog kullanımı da diğer yıllara göre artmaktadır.

Sosyal Medya Ağları

En popüler sosyal medya ağları arasında, Facebook, Twitter, iş dünyası için Linkedin, Google Plus sayabiliriz. Tasarım ve düşük sayıdaki iletişim farklıklıkları ileen çok bahsettiğimiz sosyla ağlar kullanılmaktadır.

Sosyal Medya ve Eğlence

Sosyal medya oyunları, sosyal oyun kavramını da beraberinde getirdi. Anlık binlerce kişinin etkişelimli olarak eğlenceli vakit geçirmelerini sağlayan sosyal oyunlara katılımların yüksek olmasının bir diğer nedeni de sosyal medya hesapları sayesinde hızlı bir etkileşime girilebilmesinin sağlanması olarak yorumlayabiliriz.

Sosyal Medya Tarihi

Sosyal medya tarihi için uzun bir süreçten söz etmek mümkün değil. 2010 yılında etkileşim hızının arttığı sosyal medya, 2011, 2012 ve içinde bulunduğumuz 2013 yıllarındaki gelişmelerle ilgili bir tarihe sahiptir. Başka bir konuda sosyal medya için dönüm noktaları diyebileceğimiz konulardan bahsetmeyi düşünüyorum.

Daha Fazla Kaynak :