Google'ın Kasım 2023 Çekirdek Güncellemesi: Bilmeniz Gerekenler

Google’ın Kasım 2023 Çekirdek Güncellemesi: Bilmeniz Gerekenler

Google yakın zamanda Kasım 2023 çekirdek güncellemesini yayınladı ve yılın dördüncü büyük güncellemesini başlattı. Temel noktaları ve güncellemenin içeriğini inceliyoruz.

Sık Çekirdek Güncellemeleri:

2023 yılında Google, çekirdek güncellemelerle oldukça aktif olmuş, Kasım 2023 güncellemesi ise yılın dördüncü büyük güncellemesini temsil ediyor. İşte öne çıkan noktalar:

 • Güncelleme Sıklığı: Google’ın 2023 yılında çekirdek güncellemeleri sık bir şekilde yayınladığını görüyoruz. Kasım güncellemesi, bu yılın dördüncü büyük güncellemesi olarak öne çıkıyor. Bu güncellemeler, arama sonuçlarının ilgisini ve kalitesini artırmayı amaçlıyor.
 • Amaç: Çekirdek güncellemeler, Google’ın sıralama sürecindeki çeşitli çekirdek sistemleri geliştirmeye odaklanıyor. Hedeflenen sistemlerdeki farklılıklara rağmen, web yöneticileri için rehberlik sürekli olarak aynıdır: yüksek kaliteli, kullanıcı odaklı içeriğe öncelik verin.
 • İncelemeler Güncellemesi: Google, incelemeler sisteminin periyodik duyurulardan sürekli ve düzenli güncellemelere geçtiğini belirtiyor. Bu değişiklik, çevrimiçi incelemeleri proaktif bir şekilde yönetmenin ve yanıtlamanın önemini vurgular.
 • Çekirdek Güncellemelerin Farklılıkları: Her çekirdek güncelleme farklı çekirdek sistemlere odaklanırken, odaklanılan sistemdeki farklılıkların yanı sıra web yöneticileri için rehberlik tutarlıdır. Web sitesi sahipleri, esnek bir SEO stratejisi sürdürmeli ve SEO en iyi uygulamalarına sürekli olarak uymalıdır.
 • Küresel Etki: Kasım 2023 güncellemesi gibi çekirdek güncellemeler belirli ülke veya bölgelerle sınırlı değildir. Bu güncellemeler, dünya genelindeki web sitelerini etkiler. Google, etkilenen sorgu yüzdesini belirtmez, bu nedenle web sitesi performansını izlemek son derece önemlidir.

Çekirdek Güncellemelerin Amaçları:

Google’ın sık sık yayınladığı çekirdek güncellemelerin amacı, arama sonuçlarını daha ilgili ve kaliteli hale getirmektir. İşte bu noktanın altında yatan önemli detaylar:

 • Sistem Geliştirmesi: Çekirdek güncellemeler, Google’ın sıralama sürecindeki çeşitli çekirdek sistemleri geliştirmeyi hedefler. Bu sistemler, arama sonuçlarını oluşturmak için kullanılır.
 • Rehberlik Sürekli Aynı: Her çekirdek güncelleme farklı çekirdek sistemlere odaklanabilir, ancak Google, web yöneticilerine verdiği rehberliği tutarlı kılar. Bu rehberlik, yüksek kaliteli, kullanıcı odaklı içeriğe öncelik verilmesi gerektiğini vurgular.
 • Değişikliklerin Etkisi: Bu güncellemeler, arama sonuçlarının niteliğini ve kullanıcı deneyimini artırmayı hedefler. Web sitesi sahipleri, bu güncellemelerin sonucunda sıralamalarında ve trafiğinde ne gibi değişiklikler olduğunu anlamak için yakından izlemelidir.
 • Değerli İçerik Odaklılık: Çekirdek güncellemeler, özellikle değerli içeriğe odaklanan web sitelerini ödüllendirir. Bu nedenle web sahipleri, kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayan, yararlı içerik oluşturmanın önemini anlamalıdır.
 • Sürekli SEO Uygulamaları: SEO profesyonelleri ve web sahipleri, her çekirdek güncellemenin ardından sürekli olarak SEO en iyi uygulamalarını takip etmelidir. Bu, web sitelerinin arama performansını korumak veya geliştirmek için önemlidir.

İncelemeler Güncellemesi

Google, incelemeler sisteminin periyodik duyurulardan sürekli ve düzenli güncellemelere geçiş yaptığını belirtiyor. Bu güncellemenin işleyişine dair önemli detaylar şunlardır:

 • Sürekli İncelemeler: Google, incelemeler sisteminin artık periyodik bildirimlerle güncellenmeyeceğini açıklar. Bunun yerine, incelemeler sürekli ve düzenli bir şekilde güncellenecek. Bu, web sahiplerinin incelemeleri daha yakından izlemesi ve yanıtlamaları gerektiği anlamına gelir.
 • Proaktif Yönetim: İncelemeler, kullanıcılar için önemli bir bilgi kaynağıdır ve olumlu incelemeler işletmeler için son derece değerlidir. Bu nedenle işletmeler, incelemeleri proaktif bir şekilde yönetmeli ve mümkünse olumlu incelemeleri artırmalıdır.
 • İnceleme Etkisi: İncelemeler, bir işletmenin itibarı ve çevrimiçi görünürlüğü üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. İncelemelerdeki olumlu veya olumsuz değişiklikler, müşteri algısını etkileyebilir ve işletmelerin başarısını etkileyebilir.
 • Değişikliklerin İzlenmesi: İncelemeler sisteminin sürekli güncellemeleri, işletmelerin incelemeleri yakından izlemesini gerektirir. İşletme sahipleri, incelemelerdeki değişikliklere hızlı bir şekilde yanıt vermelidir.

Çekirdek Güncellemelerin Farklılıkları

Her çekirdek güncelleme, Google’ın sıralama sürecindeki farklı çekirdek sistemlere odaklanır. İşte bu noktanın altında yatan önemli ayrıntılar:

 • Sistem Farklılıkları: Her çekirdek güncelleme, farklı çekirdek sistemlere odaklanır. Bu sistemler, arama sonuçlarını oluşturmak için kullanılır. Her güncelleme, belirli bir sistemin performansını iyileştirmeyi amaçlar.
 • Rehberlik Tutarsızlığı: Çekirdek güncellemeler, farklı çekirdek sistemlere odaklandığı için her güncelleme biraz farklılık gösterebilir. Ancak Google, web yöneticilerine her güncelleme sonrası aynı rehberliği verir: Yüksek kaliteli, kullanıcı odaklı içeriğe öncelik verin.
 • Değişikliklerin Etkisi: Her çekirdek güncelleme, arama sonuçlarının niteliğini ve kullanıcı deneyimini artırmayı hedefler. Web sitesi sahipleri, bu güncellemelerin sonucunda sıralamalarında ve trafiğinde ne gibi değişiklikler olduğunu anlamak için yakından izlemelidir.
 • Değerli İçerik Odaklılık: Her çekirdek güncelleme, özellikle değerli içeriğe odaklanan web sitelerini ödüllendirir. Web sahipleri, kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayan, yararlı içerik oluşturmanın önemini anlamalıdır.
 • Sürekli SEO Uygulamaları: SEO profesyonelleri ve web sahipleri, her çekirdek güncellemenin ardından sürekli olarak SEO en iyi uygulamalarını takip etmelidir. Bu, web sitelerinin arama performansını korumak veya geliştirmek için önemlidir.

Değişikliklerin Etkisi

Her çekirdek güncelleme, arama sonuçlarının niteliğini ve kullanıcı deneyimini artırmayı amaçlar. İşte bu noktanın altında yatan önemli detaylar:

 • Arama Sonuçları Üzerindeki Etki: Çekirdek güncellemeler, web sitelerinin arama sonuçlarındaki sıralamalarını etkiler. Web sitesi sahipleri, güncellemelerin ardından sıralama değişikliklerini ve trafiğin nasıl etkilendiğini yakından izlemelidir.
 • Kullanıcı Deneyimi Gelişimi: Google’ın amacı, kullanıcıların daha iyi ve daha alakalı sonuçlar elde etmelerini sağlamaktır. Bu nedenle çekirdek güncellemeler, kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedefler. Web sahipleri, kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayan içerik oluşturarak bu hedefe katkı sağlamalıdır.
 • Web Sitesi Performansı İzleme: Çekirdek güncellemelerin ardından web sitesi sahipleri, sitelerinin performansını yakından izlemelidir. Bu, sıralama değişikliklerini ve trafikteki değişiklikleri anlamalarına yardımcı olur.
 • Değişikliklere Yanıt: Web sahipleri, güncellemelerin ardından sıralama kayıpları veya kazançlarına nasıl yanıt vereceklerini planlamalıdır. Değerli içerik oluşturmak ve kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak bu yanıtların bir parçası olmalıdır.
 • Sürekli İzleme: Çekirdek güncellemeler, web sitesi sahipleri ve SEO uzmanlarının sürekli izleme ve iyileştirme gereksinimini yansıtır. Algoritmalar sürekli olarak evrildiği için, web sitesi sahipleri bu değişikliklere ayak uydurmalıdır.

Google’ın Güncelleme Takvimi

Google, çekirdek güncellemelerini belirli bir takvime göre yayınlamaktadır. İşte bu noktanın altında yatan önemli ayrıntılar:

 • Düzenli Güncellemeler: Google, yıl boyunca belirli bir düzen içinde çekirdek güncellemeleri yayınlar. Bu güncellemeler, arama sonuçlarının kalitesini ve kullanıcı deneyimini artırmayı hedefler.
 • Değişikliklerin İzlenmesi: Web sitesi sahipleri, bu güncellemelerin ne zaman gerçekleşeceğini izlemelidir. Güncellemeler sırasında sıralama değişiklikleri ve trafik dalgalanmaları olabilir.
 • Web Sitesi Performansı İzleme: Güncellemelerin ardından web sitesi sahipleri, sitelerinin performansını yakından izlemelidir. Sıralama değişiklikleri ve trafikteki değişiklikler, bu güncellemelerin etkilerini anlamalarına yardımcı olur.
 • Kullanıcı Odaklılık: Google, kullanıcı deneyimini geliştirmeyi amaçladığı için web sahipleri, kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayan içerik üretmeye odaklanmalıdır.
 • Sürekli Güncellemeler: Google, algoritmalarını sürekli olarak günceller. Bu nedenle web sitesi sahipleri ve SEO uzmanları, sürekli olarak web sitelerini iyileştirmek ve değişikliklere uyum sağlamak zorundadır.

Çekirdek Güncellemeler ve Tatil Dönemi

Google, çekirdek güncellemelerin zamanlamasını tatil alışveriş sezonundan kaçınmaya çalışırken bazen bu mümkün olmayabileceğini belirtiyor. İşte bu noktanın altında yatan önemli ayrıntılar:

 • Tatil Dönemi Kaçınılması: Google, tatil alışveriş sezonu sırasında büyük çekirdek güncellemeleri yapmamaya çalışır. Ancak bazen, güncellemelerin geliştirilmesi aylar sürebilir ve sonuçları iyileştirmeye yönelik olduğu için bu dönemde güncellemeleri yayınlar.
 • Değişikliklerin İzlenmesi: Tatil döneminde çekirdek güncellemeleri yapılması durumunda, web sitesi sahipleri ve işletmeler, bu dönemde sıralama değişikliklerini ve trafiği yakından izlemelidir. Çünkü tatil alışveriş sezonu işletmeler için kritik bir dönemdir.
 • Tatil Etkisi: Tatil dönemindeki güncellemeler, e-ticaret işletmeleri ve perakende sektörü için özellikle büyük bir etki yapabilir. Bu nedenle web sitesi sahipleri, tatil alışveriş dönemi yaklaşırken sıralamalarını ve trafiklerini gözden geçirmelidir.
 • Sürekli Takip: Google’ın algoritmaları sürekli olarak değiştiği için web sitesi sahipleri ve SEO uzmanları, güncellemelere karşı sürekli olarak dikkatli olmalıdır.

Etkilenen Web Sitelerinin Yanıtı

Çekirdek güncellemelerin ardından web siteleri olumsuz etkilenebilir veya olumlu sonuçlar elde edebilir. İşte bu noktanın altında yatan önemli ayrıntılar:

 • Recover Olunabilir: Çekirdek güncellemeler, web sitelerinin sıralamalarını olumsuz yönde etkileyebilir. Ancak bu, web sitesinin kötü olduğu anlamına gelmez. Web sahipleri, sıralamalarını geri kazanmak için çaba sarf edebilirler.
 • Etkilenen Web Siteleri: Eğer bir web sitesi çekirdek güncelmeden olumsuz etkilenirse, web sitesinin sahipleri, içeriklerini ve kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi düşünmelidir.
 • Değerli İçerik Önemi: Çekirdek güncellemeler, değerli içeriği teşvik eder. Kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayan ve yararlı içerik oluşturmak, sıralamalardaki değişikliklere yanıt vermenin bir yolu olabilir.
 • Sürekli İzleme ve İyileştirme: Web sahipleri ve SEO uzmanları, çekirdek güncellemelerin ardından sürekli olarak web sitelerini izlemeli ve iyileştirme gereksinimlerini belirlemelidir.
 • Algoritma Değişikliklerine Uyum: Google’ın algoritmaları sürekli olarak evrildiği için, web sitesi sahipleri ve işletmeleri bu değişikliklere uyum sağlamalıdır.

Kasım 2023 çekirdek güncellemesi, Google’ın kaliteli arama sonuçları sunma taahhüdünü pekiştirir. Web sitesi sahipleri ve SEO profesyonelleri içerik kalitesine odaklanmalı, algoritma değişikliklerine uyum sağlamalı ve arama sıralamalarını ve kullanıcı deneyimini olumlu etkilemek için web sitesinin performansını sürekli olarak izlemelidir.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir